Centar za energetsku efikasnost (CEE)


Kontakt
 

Privreda komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 250 159
Tel: +387 33 250 121
Fax: +387 33 210 727
web: http://www.pksa.com.ba
web: http://www.energetska-efikasnost.ba
e-mail: cee@pksa.com.ba

REIC - Sarajevo
Vilsonovo 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 613 193
Fax: +387 33 613 193
web: http://www.reic.org.ba/
e-mail: info@reic.org.ba

Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini
Dubrovačka 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 71 666 044
Fax: +387 71 666 037
web: www.delbih.cec.eu.int
web: http://ec.europa.eu/

PUBLIKACIJE