Projektom je planirana izrada publikacija sa ciljem širenja informacija i znanja GP* firmama i široj javnosti o značaju, mogućnostima i načinu povećanja energetske efikasnosti  (EE) u zgradarstvu.

Studija1: "Energetska efikasnost u javnim objektima u Kantonu Sarajevo" (pdf 2MB)
U studiji je predstavljeno trenutno stanje javnih objekata u Kantonu Sarajevo sa aspekta EE i prezentirane mjere EE koje se odnose na: fasade objekata, sisteme grijanja i sl.

Studija2 "Poboljšanje energijske efikasnosti u stambenim objektima na poručju Kantona Sarajevo": (pdf 7,5MB)

Vodič za energetski efikasnu gradnju (pdf 1MB)

Niskoenergetske zgrade (pdf 1MB)

Izgradnja pravnog okruženja u BiH za energijsku efikasnost u zgradarstvu (pdf 1,73MB)

Adresar GP firmi (pdf 1,7MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj Projekt je finansiran od strane EU.