Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

Poslovne informacije
Jedna od aktivnosti Projekta je formiranje baze podataka firmi sa područja Kantona Sarajevo čija djelatnost direktno utiče na stvanje energetske efikasnosti u zgradarstvu;


• Projektantske kompanije
• Građevinske kompanije
• Proizvođači građevinskog materijala
• Ostale aktivnosti povezane sa građevinskom industrijom

Za sve informacije o firmama (aktivnosti, kontakt podaci i dr.), materijalima i opremi iz oblasti zgradarstva možete se obratiti na: e- mail cee@pksa.com.ba ili na tel: 033 250 121

 

Informacije o energetskoj efikasnosti -EE
Kako postići maksimalne uštede energije u oblasti zgradarstva je definisano u raznim dokumentima; legislativi i standardima EU, nacionalnim legislativama pojedinih zemalja i BiH, naučnoj i stručnoj literaturi; projektima, knjigama, stručnim radovima i dr.

Za sve informacije i pronalaženje konkrentnih dokumenata možete se obratiti na: e-mail lejlazs@pksa.com.ba ili na tel: 033 250 159

 

Konsalting usluge
Izgradanja zgrada sa što većom uštedom energije ovisi od niza faktora kao što su: projektovanja objekata, korištenju adekvatnih materijala, stolarije i opreme i dr.
Za sve savjete, proračune gubitaka toplote, izbor materijala i opreme, projektovanje i druge aktivnosti možete angažovati stručnjake iz pojedinih oblasti.

Vaš opis problema i zahtjev za stručnu pomoć uputite na: e-mail lejlazs@pksa.com.ba ili nas kontaktirajte na tel: : 033 250 159

 

 

 


PUBLIKACIJE