Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

Sajam „Gradnja i obnova“

Skenderija, Sarajevo
19 - 22. 05.2009.

U vrijeme održavanja sajma „Gradnja i obnova“ održan je i Okrugli sto na temu “ MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU“ gdje su prisutni uzeli učešća u diskusiji i iskazali svoju zainteresiranost za aktuelnost teme. Obavljeno je i niz drugih kontakata sa firmama iz oblasti građevinarstva.

6. međunarodni ekološki sajam „EKOBIS 2008“

Bihać, 11. - 14.09.2008.

-Za vrijeme trajanja sajma EKOBIS 2008, pored propagandnih materijala Centra za energetsku efikasnost održana je i prezentacija projekta EURED »Razvoj i unapređenje  konkurentnosti MSP na polju povećanja energetske efikasnosti«, koja je izazvala veliko interesovanje prisutnih .

- U toku Sajma održano je više okruglih stolova, poslovnih i stručnih skupova na temu zaštite okoliša, organske poljoprivrede, turizma na vodi, BH obrta…

- Posjetioci su posebno zainteresirani za mogućnost izlaska na tržište Kantona Sarajevo sa svojim proizvodima i uslugama.

Sajam „Gradnja i obnova“

Skenderija, Sarajevo
27-30. 05.2008.

Na štandu Privredne komore Kantona Sarajevo i partnerskih komora u izlagačkom prostoru od 20m2, na vidnom mjestu je postavljen i distribuiran materijal Projekta, kao i za ovu priliku posebno urađen roler sa osnovnim podacima o Projektu. Obavljeno je niz kontakata sa firmama iz oblasti građevinarstva, sakupljeni su podaci o firmama, proizvodima i uslugama.

Međunarodni sajam gospodarstva „Mostar 2008“

Mostar 01-05.04.2008.

Kontak sa firmama iz oblasti građevinarstva, projektovanja, proizvodnje i trgovine
Letak o Projektu, aktivnostima, ciljevima i očekivanim rezultatima je distribuiran u toku razgovora sa predstavnicima firmi. Prikupljani su podaci o djelatnostima i proizvodima firmi i ostvareni kontakti sa stručnjacima iz ove djelatnosti.

Sajam INTERIO 2008

Skenderija, Sarajevo
09-13.03.2008
.

Na sajmu su obavljeni razgovori sa firmama iz oblasti drvne industrije, koje su upoznate sa Projektom, aktivnostima Projekta. Dostavljen je materijal Projekta i obrasci za prikupljanje podataka.

 

 


PUBLIKACIJE