Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

PROJEKAT
„Razvoj i unapređenje konkurentnosti MSP na polju povećanja energetske efikasnosti“

U skladu sa Pozivom za prijedlog – EU podrška MSP i regionalnom ekonomskom razvoju – Poziv V, Lot 3, Privredna komora Kantona Sarajevo (PKKS) je dizajnirala i razvila projektni prijedlog čiji je glavni cilj jačanje infrastrukturne podrške MSP u BiH, posebno u Kantonu Sarajevo. Projekt je fokusiran na Razvoj i unapređenje konkurentnosti MSP na polju povećanja energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo.

Projekt se finansira iz EU fonda EURED. Njegova vrijednost iznosi 253.552,00 EUR, a EU je obezbijedila sredstva u iznosu od 223.126,00 EUR. Partner Komore u realizaciji projekta, koji će trajati dvije godine, je REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE).

Trajanje aktivnosti: 24 mjeseca

Partner: REIC – Regionalni edukacijski i informativni centar za održivi razvoj u JIE

Ciljne grupe: GP kompanije – prema registru Komore oko 600 MSP u Kantonu Sarajevo su registrirane u slijedećim poljima:

• Projektantske kompanije
• Građevinske kompanije
• Proizvođači građevinskog materijala
• Ostale aktivnosti povezane sa građevinskom industrijom

Krajnji korisnici:

• MSP u Kantonu Sarajevo
• Institucije u Kantonu Sarajevo
• Stanovništvo u Kantonu Sarajevo

Očekivani rezultati:

• Povećanje know-how-a MSP
• Stručna podrška GP kompanijama na polju EE
• Efektivniji menadžment u energetskom sektoru u Kantonu Sarajevo
• Smanjenje troškova energije i povećanje životnog standarda

Glavne aktivnosti:

• Osnivanje CEE-a
• Prikupljanje i obrada podataka
• Tehnička pomoć
• Aktivnosti širenja informacija (diseminacija)
• Promocija i prezentacija aktivnosti CEE-a

Opći ciljevi:

1. Pružiti podršku sektoru MSP povećanjem kvaliteta, kvantiteta i dostupnosti poslovne infrastrukture
2. Doprinijeti regionalnom razvoju kroz povećanje konkurentnosti MSP
3. Doprinijeti razvoju politike okoliša-ekologije i njene integracije u sektorske politike

Specificni ciljevi:

1. Formiranje Centra za razvoj i unapređenje konkurentnosti GP kompanija na polju povećanja energetske efikasnosti u KS (CEE) u Kantonu Sarajevo
2. Unapređenje konkurentnosti MSP na polju energetske efikasnosti (EE) kroz CEE servise
3. Edukacija i trening GP kompanija na polju energetske efikasnosti (EE)

 


PUBLIKACIJE