Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

INFO Dan

Datum: 13 decembar 2007.god.
Mjesto: Privredna komora Kantona Sarajevo
Na INFO Danu Projekat je detaljno prezentiran; opći ciljevi Projekta, korisnici rezultata, aktivnosti.
Na prezentaciju su prisustvovali predstavnici firmi sa Kantona Sarajevo,korisnici projekta; građevinske i projektantske kompanije, proizvodači građevinskog materijala i sve druge firme cija je djelatnost povezana sa građevinskom industrijom. Istaknuto je da je glavni fokus uspostavljanje i kontrolu rasta potrošnje energije i smanjenje emisije štetnih materija pružanjem podrške malim i srednjim preduzecima u oblasti stanogradnje, industrijske proizvodnje, kako bi se utvrdila nova metodologija gradnje i projektovanja bazirana na štednji energije. Dodatna vrijednost projekta bi se ogledala u uspostavljanju kontrole rasta potrošnje energije, smanjenju uvoza energenata, povecanju zaposlenosti i povecanju proizvodnje gradevinskog materijala iz domacih sirovina, te smanjenju emisije zagadujucih materija u zraku.

 

 


PUBLIKACIJE