Centar za energetsku efikasnost (CEE)


Zelena knjiga


Nakon širih konzultacija Europska komisija je usvojila Zelenu knjigu o energetskoj učinkovitosti (eng. Green Paper on Energy Efficiency or Doing More With Less), kojom se stavlja naglasak na povećanje energetske učinkovitosti u Europskoj uniji kako bi se do 2020. godine uštedjelo i do 20% energije promjenom ponašanja potrošaca energije i promjenom učinkovitih tehnologija.

Procjenjuje se da bi investicije u opremu za učinkovito korištenje energije (umjesto potrošnje za uvoz ugljikovodika) pomogle stvaranju milijun radnih mjesta i smanjile energetsku ovisnost te time povećale sigurnost opskrbe energijom u Europi. Iako postoji znatan potencijal za povećanje energetske učinkovitosti, to iziskuje znatne investicije. Stoga su neka od ključnih pitanja, otvorena Zelenom knjigom, vezana uz financiranje i razvoj energetski učinkovitih tehnologija.

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0265en01.pdf 


PUBLIKACIJE