Centar za energetsku efikasnost (CEE)


DIREKTIVE


Direktiva 2006/32/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 5. aprila 2006. o efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga te o ukidanju Direktive Vijeća 93/76/EEZ - bosanski (.pdf.209 KB)    engleski (.pdf/ 445kB)

Direktiva 2005/89/EC o mjerama zaštite sigurnosti snadbjevanja električnom energijom (objavljeno 2007-04-25)

Ispravak Direktive Vijeća 2004/74/EZ od 29. 04. 2004. koja dopunjuje Direktivu 2003/96/EZ o mogućnosti nekih država članica da na energetske proizvode i električnu energiju primjenjuju privremena izuzeća ili smanjene razine oporezivanja - engleski (.pdf/51kB)

Direktiva Vijeća 2004/67/EZ od 26. 04. 2004 o mjerama zaštite sigurnosti snadbjevanja prirodnim plinom engleski (.pdf/115kB)

Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. marta 2004. o koordinaciji postupaka dodjele ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim snadbjevanjima te ugovora o pružanju javnih usluga engleski (.pdf/528kB)

Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. 03. 2004. o koordinaciji postupaka javne nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodovodne privrede, energetskom i saobraćajnom sektoru te sektoru poštanskih usluga engleski (.pdf/471kB)

Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. februara 2004. o unaprjedenju kogeneracije na temelju potrošnje korisne energije na unutrašnjem tržištu energije i koja dopunjuje direktivu 92/42/EEZ hrvatski (.pdf/ 209kB) engleski (.pdf/266kB)

Direktiva 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema oporezivanja energetskih proizvoda i elektricne energije engleski (.pdf/ 192kB)

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. oktobra 2003. o uspostavljanju sistema trgovanja dopuštenim kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Europske zajednice i koja dopunjuje direktivu 96/61/EZ engleski (.pdf/ 163kB)

Direktiva 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. juna 2003. o opcim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja direktive 98/30/EZ engleski (.pdf/ 180kB)

Ispravak Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. juna 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja Direktive 98/30/EZ engleski (.pdf/ 92kB)

Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. juna 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i prestanku važenja direktive 96/92/EZ hrvatski (.pdf/ 273kB) engleski (.pdf/ 166kB)

Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. januara 2003. o javnom pristupu podacima o okolišu i prestanku važenja Direktive Vijeća 90/313/EEZ engleski (.pdf/ 131kB)

Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od 16. decembra 2002. o energetskim karakteristikama u zgradama hrvatski (.pdf/ 149kB) engleski (.pdf/ 128kB)

Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od 23. oktobra 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora engleski (.pdf/ 205kB)

Ispravak Direktive 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. oktobra 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora engleski (.pdf/ 90kB)

Direktiva 2001/77/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od 27. septembra 2001. o unaprjeđenju električne energije iz obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu elektricne energije - engleski (.pdf/ 134kB)

Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. aprila 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u odredenim tekućim gorivima i koja dopunjuje direktivu 93/12/EEZ engleski (.pdf/ 63kB)

Direktiva Vijeća 98/93/EZ od 14. decembra 1998. koja dopunjuje direktivu 68/414/EEZ uvodi obavezu održavanja minimalnih razervi nafte i/ili naftnih derivata engleski (.pdf/ 48kB)

Direktiva Vijeća 85/337/EEZ od 27. juna 1985. o procjeni uticaja nekih javnih i privatnih projekata na okoliš engleski (.pdf/ 60kB)

Direktiva 92/42/EEC o zahtjevima za efikasnost novih bojlera za toplu vodu koji rade na tečna ili čvrsta goriva


Direktiva 96/57/EC o zahtjevima za energetsku efikasnost kućanskih električnih frižidera, zamrzivaća i njihovih kombinacija


Direktiva 2000/55/EC o zahtjevima za energetsku efikasnost za balaste kod fluoroscentne rasvjete
 

 

 


 


PUBLIKACIJE