Centar za energetsku efikasnost (CEE)


Bijela knjiga


Bijela knjiga je vrsta dokumenta Europske komisije, koji sadrži prijedloge budućih aktivnosti Zajednice u pojedinom području. U knjizi su iznesena tri osnovna zahtjeva za budući razvitak energetskog sustava na razini Europske unije:
  1. Zaštita okoliša
  2. Sigurnost opskrbe energijom
  3. Konkurentnost industrije

Osnovni cilj na razini EU-a na području obnovljivih izvora koji je određen u Bijeloj knjizi je do 2010. godine povećati njihov udio u ukupnoj potrošnji energije na 12%.
Svaka zemlja EU u tom smislu donosi vlastitu strategiju, unutar cega predlaže svoj doprinos ukupnom cilju i navodi planirane poticajne mjere. U svrhu poticanja razvoja i tržišnog prodora projekata u većem broju te osiguranja koordinirane provedbe na razini Unije, Europska komisija je predložila posebnu kampanju za promicanje obnovljivih izvora koja definira zasebne ciljeve za pojedine tehnologije.

Ključna mjera koja se predlaže je provedba, odnosno ugradnja sljedećeg:


  • 1 000 000 fotonaponskih sustava
  • 10 000 MW vjetroelektrana
  • 10 000 MWt postrojenja na biomasu
  • integracija obnovljivih izvora u lokalne zajednice
  • 5 000 000 tona tekućih biogoriva

 


 


PUBLIKACIJE