Centar za energetsku efikasnost (CEE)


Zakonodavstvo EU:direktive

odluke

pravila

ugovori

Dokumenti energetskog sektora Europske unije su:
Bijela knjiga o energetskoj politici članica Europske unije (1996.)
Zelena knjiga o energetskoj efikasnosti (1996.)

Europski standardi:
• lista europskih standarda

 

 


 


PUBLIKACIJE