Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

 

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo završen ciklus seminara o energetskoj efikasnosti

/22. oktobar 2009./

U okviru projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti" u Privrednoj komori Kantona Sarajevo danas je završen trodnevni seminar posvećen certificiranju energetske efikasnosti zgrada. Predavanja su vodili prof.dr Aleksandar Knežević, doc.dr Jasmin Bučo, Azrudin Husika, Sanjin Avdić, Jasmina Čomić, Sanela Imamović i Samra Prašović.

Ovo je ujedno i zadnji u nizu od pet seminara koliko ih je realizirano u okviru pomenutog projekta. Na modulima su obrađene brojne teme koje se prije svega odnose na najbolju praksu u projektovanju energetski efikasnih zgrada, izgradnju pravnog okruženja u BiH za sprovođenje akcije sanacije toplinskih gubitaka u zgradama na bazi regulative EU i međunarodnih standarda) i energetski audit, uz osvrt na okolinski i ekonomski aspekt.


Polaznicima koji su pohađali cijeli ciklus biće uručen certifikat savjetnika za energetsku efiksanost.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedila je Evropska unija. Partner Privredne komore Kantona Sarajevo u realizaciji projekta je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu - REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE).

Više informacija o projektu nalazi se na portalima www.pksa.com.ba i www.energetska-efikasnost.ba

 


PUBLIKACIJE