Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

Održana dvodnevna radionica
«IZGRADNJA PRAVNOG OKRUŽENJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST U ZGRADARSTVU»
Regulativa u Evropskoj uniji i međunarodni standardi

 

15.04. i 16.04.2009.

U okviru projekta „Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti“ u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo održana je dvodnevna radionica na temu

„Izgradnja pravnog okruženja u Bosni i Hercegovini za energijsku efikasnost u zgradarstvu“-

REGULATIVA U EVROPSKOJ UNIJI I MEĐUNARODNI STANDARDI

 

 


PUBLIKACIJE