Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

U toku  radionica o planiranju kampanje za energetsku efikasnost

/3. novembar 2008./

U okviru aktivnosti Privredne komore Kantona Sarajevo na implementaciji projekta „Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti“, koji se finansira iz fonda EURED, u Komori je danas započela radionica o temi planiranje kampanje za energetsku efikasnost.

 

Voditelji radionice su iz Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu, a njeni učesnici su predstavnici građevinsko-projektantskih kompanija.

Prema riječima Rusmire Mandić, vođe pomenutog projekta u Komori, cilj ove dvodnevne radionice je osposobljavanje kompanija, malih i srednjih preduzeća za planiranje i realiziranje  kampanje za energetsku efikasnost. Upravo se medijsko-promotivnom kampanjom može uticati na podizanje javne svijesti i odgovornosti države i građana BiH i svih zainteresiranih strana u pogledu zaštite okoliša i povećanja energetske efikasnosti, njenom značaju i racionalnoj potrošnji energije, kroz implementaciju novih tehnologija, što predstavlja jedan od osnovnih ciljeva Projekta. Ovo je i put edukacije korisnika usluga i proizvoda građevinskih i projektanstkih firmi.

Kako je istaknuto, dosadašnja situacija u našoj državi se karakteriše lošom praksom u upravljanju energijom, te je stoga neophodno hitno pokretanje vrlo široke i dinamične kampanju za podizanje javne svijesti o potrebi povećanja uštede energije kod stanovništva, privrednih subjekata, ali i državnih institucija.

Tokom sutrašnjeg dana učesnici će u grupama raditi na izradi konkretnih prijedloga moguće kampanje za energetsku efikasnost.

 

 

 


PUBLIKACIJE