Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

Završen trodnevni seminar - Okolinski i ekonomski aspekti povećanja energetske efikasnosti zgrada

/8. oktobar 2008./

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo (PKKS) danas je završen trodnevni seminar "Okolinski i ekonomski aspekti povećanja energetske efikasnosti zgrada".
Seminar, koji je okupio 28 polaznika, organizovan je u okviru aktivnosti na implementaciji projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u povećanju energetske efikasnosti".
Na seminaru se govorilo o metodologijama za valorizaciju ekonomskih i okolinskih aspekata povećanja energetske efikasnosti u zgradama (smanjenje emisije zagađujućih materija u životnom ciklusu zgrade i energije), propisima iz zaštite okoline prilikom korištenja fosilnih goriva, međunarodnim i domaćim podsticajima za povećanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije i dr.

U praktičnom dijelu, učesnicima je demonstrirana simulacija optimizacije odnosa troškova za povećanje energetske efikasnosti i smanjenja troškova za energiju primjenom modela EnergyPlus.

U ciklusu od pet seminara, koliko ih je planirano ovim projektom, preostala je realizacija još tri seminara o temama: izgradnja pravnog okruženja u BiH za sprovođenje akcija sanacije toplinskih gubitaka u zgradama (na bazi regulative EU i međunarodnih standarda), energetski audit zgrada (poslovne i stambene zgrade) i certificiranje energetske efikasnosti zgrada.Polaznici koji budu pohađali cijeli ciklus dobijaju certifikat savjetnika za energetsku efiksanost.

 

 


PUBLIKACIJE