Centar za energetsku efikasnost (CEE)

 

Završen prvi seminar u ciklusu seminara o energetskoj efikasnosti – Izražen veliki interes polaznika

/05.06.2008./

U okviru projekta "Razvoj i unapredenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti" u Privrednoj komori Kantona Sarajevo danas je završen trodnevni seminar posvećen praksi projektovanja energetski efikasnih zgrada. Preko 30 polaznika pratili su predavanja koja su vodili prof. dr. Aleksandar Kneževic, prof. dr. Ahmet Hadrovic, mr. Amira Salihbegovic, mr. Nijaz Delalic i mr. Haris Lulic. Polaznici su seminar ocijenili korisnim i zanimljivim i pohvalili predavace i organizatora, pogotovo što se po prvi put u BiH o ovoj temi organizira strucna edukacija.

Namjera organizatora je bila upoznati privrednike sa nacinima savremenog projektovanja i izvodenja energetski efikasnih objekata, upoznavati ih sa metodama izracuna toplotnih gubitaka i rashladnog opterecenja objekata i važecim medunarodnim i domacim propisima iz oblasti toplotne zaštite objekata. Govorilo se i o savremenim pristupima u tretiranju termalnog komfora i nacinima povecanja energetske efikasnosti objekata.

Ovo je prvi u nizu od pet seminara koji ce u okviru pomenutog projekta biti realizirani u toku ove i naredne godine. Sljedeci seminari bice posveceni temama: okolinski i ekonomski aspekti povecanja ee zgrada, izgradnja pravnog okruženja u BiH za sprovodenje akcija sanacije toplinskih gubitaka u zgradama (na bazi regulative EU i medunarodnih standarda), energetski audit zgrada (poslovne i stambene zgrade) i certificiranje energetske efkasnosti zgrada.

Pohadanje seminara je besplatno, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na pojedinacne seminare ili cijeli ciklus. Polaznici koji budu pohađali cijeli ciklus dobiti ce certifikat savjetnika za energetsku efiksanost.

 

 

 


PUBLIKACIJE